מגילות

בתנ"ך בחלק ה"כתובים" נימצאים חמש מגילות: "מגילת אסתר", "מגילת רות", מגילת "שיר השירים", מגילת "קהלת", מגילת "איכה".

מגילת אסתר עוסקת בגלות פרס ומדי. גלות זאת היא הגלות השלישית מיתוך ארבעת הגלויות שנגזרו על היהודים לגלות מארצם. במגילת אסתר מסופר על ההשתלשלות של גזירת המן להשמדת העם היהודי. כאשר המן היה מזרעו של עמלק שבכל דור ודור רצון עמלק להשמיד את עם ישראל. ואנו רואים במגילת אסתר את ההשגחה הפרטית של הקב"ה בצורה נסתרת איך הקב"ה פועל לסכל את מחשבת המן האגגי צורר היהודים. גם בשם "מגילת אסתר" המילה "אסתר" רומזת להסתרה וחכמים מצאו לזה רמז בספר "דברים" פרשת "האזינו" כאשר הקב"ה אומר למשה באחרית הימים "הסתר אסתיר פני מהם". סיפור מגילת אסתר מספר על סיכול מזימת השמד של העם היהודי על ידי מרדכי היהודי ואסתר המלכה אחייניתו. לזכר הסיכול נוהגים אנו להתחפש ולשמוח, ומצווה עלינו "להשתכר עד לא ידע". בין "ברוך מרדכי" ל "ארור המן".

מגילת אסתר נקראת בפורים כאשר היא חייבת להיות כתובה על קלף מעור של בהמה טהורה. וכתובה בכתב יד על ידי סופר סת"מ וזו הלכה ואדם שלא קרא או לא שמע קריאת מגילה שניקראת מיתוך מגילה מקלף לא יצא ידי חובה. ויש מנהגים כמו שכל אחד קונה לעצמו תפילין ומזוזות צריך לרכוש לעצמו מגילת אסתר. ויש האומרים שזה סגולה לפרנסה טובה.
לגבי שאר המגילות שהן נקראות בחגים שונים אין חיוב לקרוא אותן מתוך הקלף. אבל במינהג אשכנז נהגו לכתוב את כל המגילות הקשורות לשלושת הרגלים על קלף. ניתן להזמין דרכנו את כל המגילות כתובות על קלף בכתב יד. ניתן גם להזמין מגילות מאויירות.

להלן דוגמא למגילת אסתר מאויירת מקלף וכתובה בכתב יד שניתן להזמין אצלנו:

מגילת אסתר מפוארת על קלף
מגילת אסתר מפוארת על קלף