כיפות פרסום לקידום מכירות של אולמות אירועים ובתי מלון

ביכולתנו לעצב כיפות מהודרות לעסקים אשר מארחים אירועים בעלי צביון דתי.

העיצוב מבוצע על ידי אמנית בטוב טעם ולפי העדפות המזמין. ניתן לרשום על הכיפה את שם בית העסק, כתובתו ופרטים נוספים.
הענקת כיפה למשתתפים באירועים מהווה מתנת קידום מכירות יעילה לאירועים דתיים. אנשים שומרים את הכיפות וזוכרים את בית העסק והאירוע שנים רבות.