כיסויים לטלית ותפילין

בכדי לתת מקום הולם לטלית ולתפילין נהוג לכסותם בכיסוי נאה ועל ידי כך אנחנו מביעים את רצוננו ורגשותנו להדר שמצוות ולכבד תשמישי קדושה אלו.

ניתן לרכוש אצלנו כיסויים נאים ומהודרים על ידי עיצוב שהושקעה בו מחשבה רבה, בהתאם לטעמו של הרוכש.

בחר את הכיסויים שאתה מעוניין בהם, צורת המשלוח וצור קשר לקבלתם, מתוך המבחר שלמטה:

 

כיסוי טלית מהודר
כיסוי טלית מהודר
כיסוי טלית נוסח עדות אשכנז
כיסוי טלית נוסח עדות אשכנז
כיסוי טלית מהודר
כיסוי טלית מהודר
כיסוי טלית נוסח עדות המזרח
כיסוי טלית נוסח עדות המזרח
כיסוי טלית מהודר
כיסוי טלית מהודר
כיסוי טלית נוסח עדות אשכנז
כיסוי טלית נוסח עדות אשכנז
כיסוי טלית מהודר
כיסוי טלית מהודר
כיסוי טלית נוסח עדות אשכנז
כיסוי טלית נוסח עדות אשכנז
כיסוי טלית מהודר
כיסוי טלית מהודר
כיסוי טלית נוסח עדות אשכנז
כיסוי טלית נוסח עדות אשכנז
כיסוי תפילין
כיסוי תפילין
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "וקשרתם לאות על ידיכם"
כיסוי תפילין - "והיו לטוטפות בין עיניך" - רקע שחור
כיסוי תפילין - "והיו לטוטפות בין עיניך" - רקע שחור
כיסוי תפילין - "והיו לטוטפות בין עיניך" - רקע שחור
כיסוי תפילין - "והיו לטוטפות בין עיניך" - רקע שחור
כיסוי תפילין - "והיו לטוטפות בין עיניך" - רקע שחור
כיסוי תפילין - "והיו לטוטפות בין עיניך" - רקע שחור
כיסוי תפילין - "והיו לטוטפות בין עיניך" - רקע שחור
כיסוי תפילין - "והיו לטוטפות בין עיניך" - רקע שחור
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - שערי ירושלים - רקעים שונים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים
כיסוי תפילין - מוטיבים יהודיים