חשיבותה של מצוות ציצית

 גדולה מצוות ציצית, שהרי הכתוב שקלה ותלה בה את כל המצות כולן, שנאמר, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה', ציצית בגימטרייא ת"ר, ח' חוטים וה' קשרים הרי תרי"ג כלל המיצוות שאם אדם מקיים זו כאילו קיים את התורה כולה.
לכן צריך כל איש להיות נזהר, שיהיה לו טלית קטן, שיהא מלובש בו כל היום, ויהיה של צמר רחלים לבן, וגדול כשיעור, דהיינו ג' רבעי אמה באורך וחצי אמה ברוחב, ויש אומרים אמה על אמה. ואותן שעושים את הטלית קטן תפור מן הצדדים, צריכים ליזהר שיהיה מן כל צד פתוח, רוב הנראה לעיניים, ואפילו על ידי קרסים לא יחובר. גם יהא כל אדם נזהר שיהיה לו טלית גדול בציצית, שיתעטף בו בשעת תפלה, ויהדר שיהיה לו טלית נאה, וכן כל המצות צריך לעשותן בהידור בכל מה שאפשר, דכתיב, זה אלי ואנוהו, ודרשינן: התנאה לפניו במצות, וידקדק לקנות ציצית מאיש נאמן, שיהיה בטוח שנעשו בטויה ובשזירה בפירוש לשמה וכמצותן, ויהיו ארוכים כשיעור.

ברשותנו לספק את הציציות הבאות:

  1. ציציות מצמר + פתילים עבודת יד מצמר או אפשרות עבודת מכונה.

    ציצית מצמר עם פסים לבנים ציצית קטנה פס שחור מצמר
  2. ציציות מאקרילן או 100% כותנה. עם או בלי פרנזים

    ציצית מכותנה או אקרילן
  3. גופיה ציצית 100% כותנה

    ציצית גופיה 100% כותנה

לכל הציציות ניתן להשיג פתילים עבודת יד או מכונה.
ציציות עבודת יד, עבה או דק
קשירה - על פי דרישת הלקוח
פתח - ישר עגול מיוחד
אמה לפנים פינות צמר
מידות גדולות במיוחד
חור אחד, שני חורים וחב"ד

ניתן גם לקבל עיצוב בהתאם לרצון הרוכש.